Zondag 1 juli 2018 Programma

Openingstijd

Van 11u tot 14u : Ochtendlijk bezoek aan het Josaphatterrein en gezellige maaltijd

(Vertrek bij de onthaalstand)

Soms eist de natuur haar rechten op oude industrieterreinen weer op. Dat is ook zo voor het Josaphatterrein, dat ooit een groot goederenstation was. Sinds 2014 hebben de naturalisten van Aves-Natagora er de aanwezigheid van talrijke soorten insecten en vogels ontdekt. Een aantal burgercollectieven organiseert er activiteiten om de mensen bewust te maken van het belang een dergelijke plaats te beschermen. Hoe kan er respect worden afgedwongen voor dit natuurlijke erfgoed? Dat is de vraag die zal worden gesteld tijdens het bezoek aan het terrein en tijdens de maaltijd nadien, bereid door Récup’Kitchen.
Afspraak om 10u45 aan de onthaalstand (Kiosk). Vertrek om 11u en terug om 14u (op 10 minuten wandelen vanaf de onthaalstand)

Van 11u30 tot 13u : Ontmoeting rond de documentaire Les Métamorphoses du monde (5 Laiterie)

Documentaire van Jean Cornil, 26’
Sinds het ontstaan van de mensheid is de wereld onophoudelijk veranderd. De geschiedenis is een aaneenschakeling van omwentelingen, verschuivingen en revoluties. Bij het begin van dit derde millennium zijn wij getuige van een duizelingwekkende versnelling van de wereld. Zijn wij de tijdgenoten van een kantelmoment in de samenleving?
De projectie zal worden gevolgd door een gesprek met Jean Cornil en de internationale gasten.

11u : Brieven aan Nour

Giono-ruimte
Lezing-spektakel van Rachid Benzine met Delphine Peraya en Rachid Benzine

De Frans-Marokkaanse islamoloog en onderzoeker Rachid Benzine behoort tot de nieuwe generatie van intellectuelen die een kritische en open benadering van de Koran verdedigt. In de vorm van een brieventheater doet zijn tekst het relaas van gesprekken tussen een vader, een praktiserend moslimintellectueel – die zijn religie beleeft als een boodschap van vrede en liefde -, en zijn dochter die naar Irak getrokken is om bij de man te gaan wonen met wie ze in het geheim getrouwd is en die luitenant is bij I.S. Lezing gevolgd door een ontmoeting.

Tijd voor de workshops 14u-16u

In naam van de mensheid ! (8)

Van 14u tot 18u
Vertrekkende vanaf paden, voorgesteld door Riccardo Petrella voor het Charter van de mensheid en door Patrick Viveret voor de Veiligheidsraad van de mensheid, zullen in deze ruimte het hele Festival lang alle voorstellen en suggesties worden ontvangen die voortkomen uit de uitwisselingen in de agora’s, de workshops, de spektakels, de informele discussies, … om de inhoud van deze twee voorstellen te voeden.
Door de Werkgroep Charter van In Dialoog met de Mensheid Brussel, afkomstig van de Cyclus "Welke mensheid?” met Riccardo Petrella

Cirkeldansen (2)

Mensen hebben altijd al gedanst om belangrijke gebeurtenissen in het leven te vieren: huwelijken, oogsten, overlijdens, om regen af te smeken, … De dansen die wij delen, afkomstig uit traditionele culturen of recente choreografieën, dragen een specifieke energie in zich.
Door Kitty Ronse, een vrouw die gepassioneerd is door cirkeldansen in de traditie van de Findhorngemeenschap in Schotland

Gedeeld leiderschap en zelfkennis (B) (6)

Ontdekking van de zes boeddhistische “paramita’s” en hun relatie tot gedeeld leiderschap van de nieuwe burgercollectieven. Door middel van een yoga nidra-sessie en spreekcirkels zal iedereen ontdekken welke zijn eigen "deugden" zijn die hij met zijn collectief kan delen.
Door Débora Nunes (Brazilië), initiator van In Dialoog met de Mensheid en van de Ecole d’Ecologie profonde in Salvador de Bahia.

Initiatie tot Taijiquan – Tai Chi (15)

Taijiquan is de meest bekende en meest wijdverspreide Chinese gevechtskunst, die de binnenkant van het lichaam aan het werk zet. Het is een kunst die gebaseerd is op het maken van vloeiende en soepele bewegingen, die langzaam worden uitgevoerd.
Door Badema, Chinese qi gong-, tai chi-, feng shui-, en astrologiemeester in Europa en in China.

Het gaat slecht met de wereld, er wordt op straat over gepraat (20)

Praktische workshop rond volksonderwijs om collectief te handelen en te praten over de sociale en ecologische oorzaken van de huidige en komende rampen.
Door Rencontres des Continents

NoodleBrain (11)

Van 13u tot 16u
Wat blijft er, in deze tijd van big data en algoritmes, over van onze privacy? Tasten de algoritmes ons aan in het hart van onze intimiteit?
Worden onze persoonsgegevens voor altijd opgeslagen in de "big data" en verkocht aan privébedrijven om goederen, diensten, culturele praktijken, politieke ideeën, … te gelde te maken?
De artistieke creatie NoodleBrain nodigt ons uit na te denken over dit verlies van intimiteit, om de plaats van computers in onze samenleving in vraag te stellen door het subtiele spel van de grens tussen echt en vals te spelen.
Door Arts Nomades ttp://www.artsnomades.be/2014/10/noodle-brain.html

Het pad van essentiële geluiden en geluidsconcert met kommen, manolini en stem (5) Laiterie

14h : Het gaat om een proces van herstel en eenwording door de resonantie van het gezang van klinkers en fonemen.
15h : Tot rust komen, liggend op een yogamat of zittend, ondergedompeld in een wereld van herstellende en kalmerende geluidsgolven.
Met Anne Denis - Naturopathie - relaxatietherapeute - “massage” met geluiden en in evenwicht brengen van de atlas door geluidscodes: Atlas in Balance

Je ritme kennen (19)

Een workshop om je muzikaliteit en je eigen gevoel voor ritme in het leven en in het werk te kennen. Dankzij oefeningen waarbij je wordt ondergedompeld in een geest van zelfcultuur en vreugde, leer je met deze workshop je eigen ritme en muzikaliteit als individu en als lid van het collectief kennen.
Met Arnab Bishnu Chowdhury (India), componist - muzikant – lesgever in muziektherapie. Hij speelt tabla, piano en beoefent de vocale muziek. http://kyr.ninad.in/

Lofzang op de broederlijkheid (13)

Met alle metamorfosen die ons tijdperk kenmerken zijn de angst en de wanhoop alomtegenwoordig. Deze workshop leert je met een andere blik naar de dingen kijken. De blik van iedereen, van alle leeftijden, alle culturen, met respect voor onze verschillen. Een moment om in dialoog te gaan en misschien nieuwe hoop te vinden en nieuwe engagementen aan te gaan of om afwijzingen, ‘rouw’ en mogelijke ‘gebreken’ te omarmen, maar vooral om elkaar in broederlijkheid te helpen!
Met Alain Dangoisse, animator van het Maison du Développement durable

Misbruik van reclame (16)

Een workshop waarin wordt nagedacht en actie wordt ondernomen rond de reclame-ideologie en het misbruik van reclame. Een plaats waar vragen worden gesteld bij de banden tussen de openbare ruimte en de reclame en wij onze creativiteit de vrije loop kunnen laten om ons bewust te worden van de contestatie die in het reclamediscours schering en inslag is.
Door Présence et Action Culturelle

Het schrift op het spel (9)

De Collectifs d’écrits bruxellois stellen schrijfspelletjes voor in een boekje dat je mee kunt nemen. Via de vulpen nemen ze je mee van het "ik" naar het "wij", naar het ontdekken van zichzelf, de ander, van de schriftcollectieven.
Door de Collectifs d’écrits bruxellois: www.collectifsdecrits.org

Onderzoeken naar strijd, de strijd in het onderzoek (14)

Delen van ervaringen rond de mogelijke manieren van zijn in de strijd en de manieren om onderzoek te voeren en in eer te herstellen.
Door de collectifs de recherche: "Ecologie de Bruxelles" & "Des plumes dans le goudron"

Wandelen om de wereld te veranderen (17)

Door op weg te gaan richt men de blik op situaties waaruit spanningen rond het heden en de toekomst spreken, komen er ontmoetingen tot stand, rijzen er vragen, ontstaan er debatten om een politiek territorium te heroveren op het ritme van de wandeling. Dat is de wandeling die de Actrices en Acteurs des Temps présents deze zomer 2018 voorstellen. Kom hun programma ontdekken en hun ideeën delen!
Door de Actrices en Acteurs des Temps présents

Kleed mij uit, Big Brother! (7)

Privacy en Big Data: hoe kan men zich beschermen?
Bestaan er alternatieven? Kom ze ontdekken!
Met Virginie Braconnier en Jos Beni

Samen met u dromen over Schaarbeek in 2030 (10)

Schaerbeek en Transition nodigt u uit te dromen over uw Schaarbeek in 2030 door een oefening van collectieve intelligentie, “Dragon Dreaming” genoemd, te houden. Kom met ons mee dromen over dit nieuwe Schaarbeek door je dromen, maar ook je angsten onder ogen te zien en neem samen met ons deel aan nieuwe initiatieven rond Transitie in onze gemeente.

Project Wood Wide Web (1)

Dit project smeedt banden tussen de bomen en de mensen en stelt u voor van boom tot boom te gaan in het Josaphatpark: naar deze grote individuen te kijken, hun geheimen te ontdekken, mensen te ontmoeten die workshops geven aan de voet van de bomen. Een uitnodiging om een klein stukje stadsbos te ontdekken dat in Brussel groeit. www.woodwideweb.be
Met Priscille CAZIN, Zerolutions

De Palaverbomen in Brussel (4)

Elkaar ontmoeten op de hoek van de straat, het dorpsleven terugvinden in het hart van de stad, in de stedelijke ruimte gratis ontmoetingsplaatsen creëren, overal en voor iedereen, dat is het concept van de "Palaverbomen", nieuwe stedelijke communicatiezones. Door een eenvoudig systeem, geolokalisatie via een applicatie van de initiatieven van dialogen die aan de gang zijn in het Brussels Gewest, wil het project de ontmoeting, het debat, de dialoog in het hart van de stad aanmoedigen.
Met Médhi Beduin

Van de bomen van het Josaphatpark naar onze psycho-genealogische bomen (12) Net als de boom hebben ook wij wortels in de aarde en takken die tot de hemel reiken. Soms zit het sap van de boom geblokkeerd en circuleert het niet goed. Zich verzoenen met zijn boom, dat is zijn familiale erfenis overstijgen om ze beter te omarmen. Dankzij het fysieke contact met de boom maken wij verbinding met onze wortels, onze takken. Zij helpen ons onszelf te zijn. Met Gérard Choplin, ingenieur-agronoom. Heeft jarenlang gewerkt in de vereniging Via Campesina en bij de analyse van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU.

“Onzen hof/notre Jardin" Op ontdekkingstocht naar de kleine verhaaltjes van het Park

(Vertrek bij de onthaalstand)
In het boek over het Josaphatpark "Onzen hof / notre jardin", verzamelt Carla Vanparys een reeks geschreven portretten en foto’s van verscheidene arbeiders en trouwe bezoekers van een van de mooiste parken van Brussel. De dichter Luc Vandermaelen laat u kennismaken met enkele fragmenten in het Frans en in het Nederlands.

De boom en zijn gevoelens

(Vertrek bij de onthaalstand)
De bomen benaderen via de vijf zintuigen. Hoe kan men de communicatie aangaan met de boom? En op die manier zorg dragen voor de Aarde, het Water, de Mens?
Met Serge Bernard, geobioloog en kinesioloog, en Christine Maquet, ergotherapeute

Tijd voor de Agora’s 16u-18u

Agora A: Voor een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid

Deze agora stelt u een plaats voor waar het fenomeen van de migratie opnieuw in perspectief wordt geplaatst, om bepaalde vastgeroeste ideeën te ontkrachten en collectief na te denken over de druk die op ons allemaal, als individuen en als gemeenschap, wordt uitgeoefend. Om M. Martiniello* te citeren: "Is er geen ruimte voor een proactief immigratiebeleid, dat gebaseerd is op duidelijke en democratische criteria die rekening houden met ieders verlangens en behoeften, door eenvoudigweg het principe te erkennen van de individuele vrijheid om elders ter wereld op zoek te gaan naar het welzijn dat men in eigen land niet heeft?”.
Met: Patrick Viveret France), Ali Serouchni (Maroc), Dominique Decoux, Claire-Marie Lievens, Sotieta Ngo, Céline Delrez, Rachid Benzine (France)
* https://orbi.uliege.be/handle/2268/19574

Agora B: Wederzijdse hulp in plaats van concurrentie?

Wederzijdse hulp is een manier van samenleven, een mogelijkheid om zich onderling te verbinden om "hoop te creëren". Wederzijdse hulp, dat is geven en nemen. Wij gaan het delen de plaats geven die het verdient. Samen zijn is een bron van hoop, om onze ontgoochelingen, onze droefheid en onze angsten te overwinnen. Onze diversiteit is onze rijkdom, die wij gaan verankeren in hulp. Wij zijn ontvangen in dit park en willen elkaar verrijken met onze verschillende culturen, en dit moment samen is het idee van een collectieve vertelling, van welkome woorden van elkeen, een geschiedenis van de wereld die wij weer tot leven willen wekken de verscheidenheid van onze voorstellingen.
Met: Ivan Maltcheff (France), Olivier De Schutter, Riccardo Petrella, Grégoire Wallenborn, Eric Ahoumenou (Benin), Vincent Commenne, Geneviève Ancel (France), Claude Veyret (France)

Agora C: Gezondheid, gebruiksaanwijzing ?

De gezondheid, de eerste voorwaarde van het leven, is tegelijk een individueel goed EN een gemeenschappelijk goed, een recht dat moet worden beschermd. De samenleving (politieke en economische organisatie) bepaalt de voorwaarden voor onze gezondheidstoestand door wat zij oplegt of toelaat. Milieu, huisvesting, ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, arbeidsvoorwaarden, … zijn toenemende bronnen van ongelijkheid. Deze ongelijkheden maken ons allemaal ziek. Daarom vragen wij: welke politieke keuzes kunnen een leven mogelijk maken dat de moeite loont (vooral voor kwetsbaren: daklozen, mensen zonder papieren) en geven ons de kans ons lichaam weer terug te eisen ten aanzien van een geneeskunde die eerder technocratisch dan menselijk is?
Met: La LUSS (Ligue des usagers des services de santé) ; Asbl Femmes et santé ; Maison médicale du Nord (Schaerbeek) ; Médecine pour le peuple ; Jean-Pierre Unger, médecin généraliste, Le groupe santé (E)change Bruxelles, Pierre Ryckmans, médecin co-coordinateur de l’asbl Infirmiers de rue.

Maar ook
16u

Agora jong publiek

De Bibliofiets is een rondreizende bibliotheek op wielen. Hij is vastgemaakt aan een fiets van een avontuurlijke bibliothecaresse, onderzoekster en verhalenvertelster die al haar geheimen zal onthullen. Na de lezing kan je met de andere kinderen napraten over wat je in het verhaal geïnspireerd heeft.
Door Mélina Van Hoof met Grands-Parents pour le climat

Tijd om te feesten en samen te zijn 18u30 - 22u00

Giono-ruimte

18u30 : Wereld in transitie, migraties, hoop: gezamenlijke lezingen

Schrijfsters zullen fragmenten voorlezen uit hun teksten die ze in 2018 hebben geschreven over een wereld in transitie, over de mensen op zoek naar een nieuwe thuis, gedreven door de hoop en de zoektocht naar een beter leven.
Lezing gegeven door ScriptaLinea en verscheidene Collectifs d’Ecrits: la ligne 10, De la diversité à la créativité, Les horizons croisés, Ballades en Forest en Soif de la vie!

19u30 : Er zijn er die hebben geprobeerd… (de openbare dienst te verdedigen)

Conférence met gebaren van Pierre Lempereur en Olivier De Prins (PAC)
Dit is het verhaal van een duo van lesgevers in het volksonderwijs, dat op de planken wordt gebracht om de openbare diensten te verdedigen. Ze worden pal in het midden van een ingewikkeld onderwerp gegooid en het begin van het verhaal lijkt de mist in te gaan: ze kafferen elkaar uit. Maar vervolgens doen ze er alles aan om de openbare diensten te verdedigen en ons te vertellen over de kronkelige wegen van de privatisering.

Kiosque

19u30 : We all need Love

Van de Compagnie Transe-en-Danse

Dit gezelschap werkt sinds 2011 in de opvangcentra voor asielzoekers. Het geeft er artistieke initiaties die gebaseerd zijn op interculturele ontmoetingen. Vervolgens vinden zij de rol uit die ze op het toneel willen spelen, als een metafoor voor de rol die ze in het leven willen vervullen. De vragen die ze zich stellen, hun ongerustheid, hun dromen, hun hoop en alle zaken die in hun ogen het belangrijkst zijn (opvang, elkaar helpen, solidariteit, liefde, vrede, respect) worden de grondstof voor spektakels waarmee het Belgische publiek hen van nabij kan leren kennen.
Het spektakel zal worden gevolgd door een initiatie in de DABKA, een traditionele Palestijnse dans die vreugde zal brengen naar onze voeten en naar uw hart!

20h30: Zouratié Kone Ensemble

Een vrije muziek, bruisend van een communicatieve en vrolijke energie, ongewoon maar met respect voor de traditie, op de ritmes van de Afro Jazz. Met: Zouratié, meester-percussionist en telg uit een familie van Griots in Burkina Faso (zang, Balafon en Ngoni), Toine Thys, saxofonist, Hono Percussion, Senegalees met een aardse en virtuoze groove, en Edem Benyakpa (Togolees bassist).