• Waar en waneer ?

    Josaphatpark
    1030 Schaarbeek

Zaterdag 30 juni 2018 Programma

Openingstijd 11u30 - 13u

Feestelijke inhulding van de 1e editie van Dialogues en humanité in Brussel met de initiatoren van Dialogues en humanité en de Belgische en internationale genodigder met de Flanfare.

Tijd voor de workshops 14u-16u

Een ontmoeting en een workshop: In naam van de mensheid !

De workshop begint met een ontmoeting met Riccardo Petrella en Patrick Viveret, die de projecten zullen voorstellen die ze delen in diverse internationale netwerken: Charter van de mensheid, Agora van de Aardbewoners, Veiligheidsraad van de Mensheid, Raad van Wijzen, .... Hun demarches lopen ten einde: de voortzetting van het menselijke avontuur verzekeren?
Vervolgens zal er het hele Festival lang een stand worden geopend waar alle voorstellen worden ontvangen die voortkomen uit de uitwisselingen in de agora’s, de workshops, de spektakels, de informele discussies, … om deze initiatieven te voeden, in naam van de mensheid?
Door de Werkgroep Charter van In Dialoog met de Mensheid Brussel, afkomstig van de Cyclus "Welke mensheid?” met Riccardo Petrella.

Onmiddellijke getuigenissen voor het klimaat

"Les Ambassadeurs molenbeekois pour le climat" nemen sinds 2015 deel aan de COP door de gezichten (foto’s) en de hoop (boodschappen) van hun buren in verband met het klimaat met zich mee te nemen. Terug in Molenbeek houden ze een wake, waarin ze hun reiservaringen en hun ontmoetingen weer tot leven brengen. Voor deze workshop nemen ze een foto van u en schrijven ze uw woorden neer, om ze mee te nemen op de volgende COP.
Door Les Ambassadeurs molenbeekois pour le climat

Gaan leven, gaan dansen

Samen stappen, ritmisch, de grond geselen, golven, dansen, dat is pure poëzie en een reis binnen ieders bereik. Het is universeel, zo oud als de mens. Als dansend brengt cultuur op haar eigen manier de herinnering van de wereld tot leven, een gevoelig, bruisend één-met-de-wereld, dat ons in schoonheid verbindt en ons herboren laat worden.
Met Joannah Pinxteren, choregrafe, antropologe, schrijfster en danspedagoge die verscheidene methodes van etnisch dansen en een concept van gedanste poëzie heeft ontwikkeld. Percussiebegeleiding: Filip Baert en Black Rose (België - Zuid-Afrika).

Het bewustzijn veranderen om de beschaving te veranderen

De instorting van ons beschavingsmodel is ook de instorting van de denkwijzen en geloofssystemen die deze beschaving hebben opgebouwd. Als wij willen dat ons volgende avontuur het avontuur is van een mensheid die zich ten volle ontplooit, moeten wij de kaarten van ons bewustzijn grondig hertekenen. Deze participatieve workshop zal enkele van de paradigma’s van de verandering voorstellen en uitwisselingen en oefeningen rond verinnerlijking afwisselen.
Met Ivan Maltcheff (Frankrijk), transformatiebegeleider, auteur van het boek "Les nouveaux collectifs citoyens" en leider van inleefreizen, en Débora Nunes (Brazilië), initiator van In Dialoog met de Mensheid en van de Ecole d’Ecologie profonde in Salvador de Bahia.

Initiatie in qi gong voor de gezondheid

Qi gong is een energetische kunst die stamt uit een eeuwenoude Chinese discipline. Het is een geheel van oefeningen die de energie (Qi) sturen en leiden, die werkt op de ademhaling en de interne organen en die de geest rustig maakt.
Door Badema (China), Chinese qi gong-, feng shui-, en astrologiemeester in Europa en in China. Sinds 2006 schrijft en publiceert zij elk jaar de feng shui-kalender.

Workshop rond expressie en non-verbale communicatie - het Benenzonmodel

De non-verbale benenzontherapie, die afkomstig is uit de muziektherapie, stelt een ontmoeting voor rond het lichaam, de stem en verschillende instrumenten om zich anders uit te drukken en anders te communiceren. Een ontmoeting doorheen de muziek, het ritme, de melodie en vele mogelijkheden van non-verbale expressie.
Door Fabienne Cassiers, muziektherapeute en non-verbaal therapeute, verantwoordelijke van het Centre Benenzon (Josaphatpark)

Voorbij de grenzen, een droom in waaktoestand

De droom in waaktoestand is een werk van mentale verbeelding dat de deelnemers meeneemt in een toestand tussen slapen en waken. Deze begeleide mediatie biedt de mogelijkheid een scenario in zijn eigen hoofd te beleven, in een denkbeeldige ruimte, om het thema van de grenzen en migraties aan te kaarten, vertrekkende vanuit onze ervaring en onze emoties.
Door de CNCD 11.11.11 in het kader van zijn campagne "Justice migratoire"

De Levende Bibliotheek – Je mag een boek niet beoordelen op basis van zijn omslag

Van 13u tot 18u
De Levende Bibliotheek is net als een klassieke bibliotheek, maar de boeken zijn mensen van vlees en bloed die te maken kregen met vooroordelen, burgers die klaar staan om hun ervaringen te delen met de lezers. Ze wil een echte ontmoeting teweegbrengen door mensen te laten nadenken over de stereotypen die de relatie tot de ander vaak in de weg staan.
Door La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise

Cap 2030 !

Animatiespel rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de VN. Dit spel wil de burgers toelaten de SDG’s te benaderen vanuit wat zij zijn, reeds doen of nog van plan zijn te doen, vanuit hun realiteit.
Door Associations 21

Wandelen om de wereld te veranderen: Jai Jagat 2020

In 2020 zal een mars een delegatie van 150 Indiase jongeren, afkomstig uit plattelandsgemeenschappen, van Delhi naar Genève brengen, waar ze de internationale instellingen aan de tand willen voelen. In België sluiten Les Amis de la Terre en de MAP (Mouvement d’Action Paysanne) zich bij de beweging aan. Ze zullen van Brussel naar Genève wandelen om ‘wereldburgers’ te ontmoeten die strijden voor een meer solidaire wereld.

Eleutheropedieworkshop

Fr en Nl
Eleutheropedie (van het Grieks, opleiding in vrijheid) is een samenwerkende en wederkerige benadering. In de context van de crisissen die wij momenteel doormaken, reikt deze methode ons concrete tools aan om onszelf en daarmee de wereld te veranderen.
Door Sabine Demannez, Marie Rijs, Chantal Puits en Rob De Winter.

Misbruik van reclame

Een workshop waarin wordt nagedacht en actie wordt ondernomen rond de reclame-ideologie en het misbruik van reclame. Een plaats waar vragen worden gesteld bij de banden tussen de openbare ruimte en de reclame en wij onze creativiteit de vrije loop kunnen laten om ons bewust te worden van de contestatie/subversie die in het reclamediscours schering en inslag zijn.
Door PAC - Présence et Action Culturelles

Selfcity - het burgerinitiatief creëert welzijn

Nl en Fr
Overal in Brussel komen vrouwen samen om het leven in de stad aangenamer en duurzamer te maken. Ze helpen elkaar, maken of herstellen voorwerpen, roepen diensten in het leven of beheren goederen of plaatsen die openbaar toegankelijk zijn. Op die manier bieden ze een alternatief voor een economie waar overconsumptie en het vergaren van bezit de norm zijn. Op initiatief van BRAL hebben 4 burgercollectieven (Corvia, Grenier des Casseuses de Crise, PaletteActif, Buurtpensioen 1000 BXL) hun parcours gefilmd. De vertoning van de 4 kortfilms wordt gevolgd door een gesprek.

Door BRAL, stadsbeweging voor Brussel

Kleed mij uit, Big Brother !

Privacy en Big Data: hoe kunnen we ons beschermen?
Bestaan er alternatieven? Kom ze ontdekken!
Door Virginie Braconnier en Jos Beni

Op ontdekking in de Biovallei, een bioregio (Drôme)

Hoe kan een referentiegebied op het vlak van duurzame ontwikkeling worden aangelegd en ontwikkeld? Op ontdekking in de Biovallei in de Drôme: het verhaal van een streek die op weg is naar een samenwerking die rust op drie pijlers: burgers, plaatselijke ondernemers en verkozenen.
Door Claude Veyret (Frankrijk, Die), landbouwer, journalist, medeoprichter van de Rencontres en Ecologie.

Van de bomen van het Josaphatpark naar onze psychologisch-genealogische bomen

Net als de boom hebben ook wij wortels in de aarde en takken die tot de hemel reiken. Soms zit het sap van de boom geblokkeerd en circuleert het niet goed. Zich verzoenen met zijn boom, dat is zijn familiale erfenis overstijgen om ze beter te omarmen. Dankzij het fysieke contact met de boom maken wij verbinding met onze wortels, onze takken, om ons te helpen onszelf te zijn.
Met Gérard Choplin, ingenieur-agronoom. Analist, redacteur (landbouwbeleid, internationale handel, milieu, voeding, …)

Les Ecoutants

Van 13u tot 18u
Luisteren en spreken, als twee polen van een fundamentele menselijke behoefte. Het is een collectieve ervaring van individueel luisteren, een cirkel van luisteraars, die gewoon neerzitten om te luisteren, in dialoog te gaan en de oren te spitsen zonder oordeel, met de mensen die zich er zullen aandienen. De dynamiek wordt gekaderd en opgevoerd om het heilige van de ontmoeting de kans te geven bewuster in de openbare ruimte te verschijnen.
Door Théâtre Du^ponT asbl

"Onzen hof/notre Jardin": op ontdekkingstocht naar verhalen in het Park

Fr en Nl
In dit prachtig, tweetalig boek verzamelt de Schaarbeekse Carla Vanparys een reeks portretten in woord en beeld van toegewijde werkers en trouwe bezoekers, een bonte verzameling habitués van een van de mooiste parken van Brussel. De dichter Luc Vandermaelen laat u kennismaken met enkele fragmenten in het Frans en in het Nederlands.

De bomen, de onbekenden die ons omringen

Van 14u tot 15u en van 15u tot 16u
Brigitte Vanopdenbosh, natuurgids, natuur- en milieutolk en bosgids, neemt u mee op een wandeling door het Josaphatpark. We gaan op ontdekkingstocht naar de bijzondere kenmerken van de bomen en naar wat ze gemeenschappelijk hebben met de bewegende wereld. De nadruk ligt op enkele inheemse bomen.
Participatieve workshop (1u) beperkt tot 12 personen (inschrijving aan de onthaalstand vanaf 12u)

Bezoek aan de permacultuurserres en -tuinen van het Josaphatpark

De dienst Openbare Netheid & Groene Ruimten van Schaarbeek nodigt u uit de pedagogische tuin, serres en moestuin van het Josaphatpark te komen ontdekken. U kunt er ecosystemen (poel, onderhout, boomgaard, enz.), de planten van de tuin (grassen, bloemen, groenten, fruitbomen) en de bio-indicatoren (geen slechte grassen) leren kennen en ontdekken welke planten bij elkaar horen.

Tijd voor de Agora’s 16u-18u

Elke vergadering heeft haar wetten. De palaver heeft de zijne. Ze zijn eenvoudig: iedereen wordt om de beurt gevraagd zijn zeg te doen. Iedereen moet de ander laten uitspreken, zonder hem te onderbreken. Niemand blijft aan de kant staan. Een oordeel vellen hoeft niet. Na de agora kan iedereen in vrede weer vertrekken, er is een pas overgestoken.

Michel Bonemaison, Directeur van het Afrikaans Museum van Lyon

Agora A: Klimaatprobleem, algemene mobilisatie?

We hebben nog twee jaar om te reageren op de ontregeling van het klimaat. Ondanks de alarmerende berichten van GIEC en de recente oproep van de 15.000 wetenschappers uit de hele wereld, die ons waarschuwen voor de nooit geziene teloorgang van het milieu, lijken onze samenlevingen vast te zitten in immobilisme. Hoe komt dat? Wat zijn de hefbomen om de verandering te versnellen? Welke strategie 2018-2020 moeten we hanteren om het klimaat en de mensheid te redden? Wat kan Europa doen?
Met onder andere : Olivier De Schutter, Patrick Viveret, Gérard Choplin, La Coalition Climat, Climate Express, Grands-Parents pour le Climat, Guillaume Lohest, Geneviève Ancel

Agora B: Zijn we hoognodig toe aan een meer levende democratie?

De kloof tussen de burgers en de politiek verantwoordelijken wordt breder; velen spelen politieke spelletjes op korte termijn en denken niet verder dan de volgende verkiezingen. Ze moeten de middelen krijgen om vertrouwen te hebben in zichzelf en zich kunnen uitdrukken over wat hen aanbelangt. Wij zullen voorstellen samen te bekijken hoe de lauwe belangstelling van de burgers voor de politieke zaak te verklaren valt, hoe de burgers het politieke debat echt kunnen verbeteren en aan welke voorwaarden.
Met: Grégoire Wallenborn, Jean Cornil, Ali Serouchni (Maroc), Eric Ahoumenou (Benin), Riccardo Petrella.

Agora C: Heeft justitie hulp nodig?

Justitie verkeert al jaren in crisis! Ze is ontoegankelijk en gedualiseerd geworden. Hoe kan haar onafhankelijkheid worden georganiseerd? Wat zal de rol van de burger zijn in een rechtvaardiger, onafhankelijker, democratischer justitie? Hoe kan het vertrouwen wordden hersteld? Welk repressieapparaat voor welke samenleving? De megagevangenis van Haren en haar alternatieven. Zijn de rechtsstaat en de ZAD (Zone à Défendre - te verdedigen zone) verzoenbaar?
Met: Anne Gruez, Hans Claus, Hervé Louveaux, Manuella Cadeli, Jean-Baptiste Godinot, Ouedrago Melvin, Wilhelm De Baerdemaeker

Maar ook
17u

Agora jong publiek

De Bibliofiets is een rondreizende bibliotheek op wielen. Hij is vastgemaakt aan een fiets van een avontuurlijke bibliothecaresse, onderzoekster en verhalenvertelster die al haar geheimen zal verklappen. Na de lezing kan je met de andere kinderen napraten over wat je in het verhaal geïnspireerd heeft.
Door Mélina Van Hoof met Grands-Parents pour le Climat

Tijd om te feesten en samen te zijn 18u30-22u00

18u30 : Azalées - ruimte

De man die bomen plantte

Luc Vandermaelen, komiek, en Hélène Van Loo, fluitiste
Tijdens een wandeling in de bergen van de Provence in 1913 komt een man alleen maar verlaten dorpen en uitgedroogde bronnen tegen. Hij ontmoet een oude herder, Elzéard Buffer, een kluizenaar die verloren is gelopen in deze vergeten bergen en zich overgeeft aan een merkwaardige activiteit: hij plant onophoudelijk eiken! Wanneer de man er enkele jaren later terugkeert, treft hij er een groen woud aan, dat krioelt van het leven! Dit korte relaas, in 1953 opgetekend Giono, wordt beschouwd als een manifest van de ecologische zaak.

19u30 : Azalées - ruimte

Feestbrigade

Door het Collectif Hold Up, Esther Sfez en Paul Mosseray
Om de crisis van het Bruto Binnenlands Geluk die wij momenteel doormaken, af te wenden, stelt onze speciale interventie-eenheid een radicaal plan voor moreel herstel voor. Met andere woorden, de Feestbrigade gaat u gewoonweg inwijden in haar onfeilbare, absolute en universele methode om het geluk terug te vinden! Kom in groten getale, om het internationale le BBG te vergroten en op die manier uit de crisis te raken.

18u00 : Kiosk

De reis van Zara

Wijkopera
Door La Salamandre ASBL

Naar een tekst geschreven door Diana Gonnissen (zangeres, zanglerares), geïnspireerd door de geschiedenis van de grote wijze Zarathustra, die opriep tot broederlijkheid, gelijkheid en tolerantie.
Dit is het verhaal van de Zara, 14 jaar, die na een lange lijdensweg, op de vlucht voor oorlog en conflicten, in Brussel haar Mamy Thustra heeft gevonden! Uit hun vondsten ontstaan filosofische, muzikale, pikante en humoristische dialogen…
Het is een muzikaal, multicultureel en participatief spektakel, waarin professionele artiesten en amateurs samen met meer dan 20 personen op het podium staan om de levensvreugde en de bewustwording door te geven.

19u30 : Kiosk

Buena vida social Band - Koor van de CNCD 11.11.11

Het militante koor BVSB deelt dezelfde waarden als die van het Centre National de Coopération au Développement-11.11.11, de bewustwording rond de echte oorzaken van onderontwikkeling en de bevordering van maatregelen die gelijkere betrekkingen tussen de volkeren stimuleren. Ze wil het publiek vragen stellen rond en warm maken voor de strijd voor de mensenrechten.

20u30 : Kiosk

Bal "In naam van de mensheid?”

Met Didier Laloy, Pascal Chardome, Majd Zoebi, Arnab Bishnu Chowdhury…

Een uniek concert waarin accordeon, oud, ... worden gemengd om samen met ons te dansen, feest te vieren, ongeacht onze cultuur, onze leeftijd, onze godsdienst en onze sociale achtergrond, de magie van het leven, de buitengewone kans om te mogen leven op deze fantastische planeet waar alles aanwezig is opdat iedereen die haar bewoont, zijn tijd op Aarde waardig kan doorbrengen.